Os fins da entidade, tal e como recollen os estatutos vixentes, son:

* Desenvolvemento e práctica de todo tipo de actividades recreativas, culturais e deportivas.
* Fomentar os lazos de unión e convivencia.
* Manter unha estreita relación con Galicia.
* Ser un vehículo de proxección e irmandamento entre as culturas galega e leonesa.